حلول ماه مبارک رمضان مبارک

حلول ماه مبارک رمضان مبارک

در مراسمی از مسئولین پایگاه های برتر در دستورالعمل پایش ضربتی ابلاغی از سازمان اورژانس کشور تقدیر شد.

در مراسمی از مسئولین پایگاه های برتر در دستورالعمل پایش ضربتی ابلاغی از سازمان اورژانس کشور تقدیر شد.

مرحله دوم تزریق واکسن کرونا

مرحله دوم تزریق واکسن کرونا

ارائه خدمت به ۵۵۹ نفر توسط اورژانس ۱۱۵ قم در شب نیمه شعبان

ارائه خدمت به ۵۵۹ نفر توسط اورژانس ۱۱۵ قم در شب نیمه شعبان

آمار عملکرد اسفند 1399

تعداد تماس
تعداد ماموریت ها
تعداد تصادفات
تعداد کل دریافت کنندگان خدمات
تعداد فوتی های تصادفات در صحنه
724 (سکته حاد مغزی)